Rechten

Wat is contractenrecht en waarvoor dient het?

Contractenrecht

Wat is contractenrecht?

Het contractenrecht wordt ook weleens overeenkomstenrecht genoemd. Het contractenrecht gaat over veel rechtsgebieden. Het heeft te maken met het recht met betrekking tot overeenkomsten. Het contractenrecht gaat over het beëindigen en de duur van de overeenkomst en over het opstellen en toepassen van de overeenkomsten. Een overeenkomst is erg belangrijk in elk bedrijf en organisatie. En elke fout kan grote gevolgen hebben. Daarom is het ook altijd verstandig om contracten te laten controleren bij een advocatenkantoor.

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is een veel voorkomend voorbeeld van het contractenrecht. Wanneer je een huis gaat huren is een huurovereenkomst nodig. Hierin staan alle afspraken tussen de verhuurder en de huurder. Zonder een huurovereenkomst kunnen vervelende situaties zich voor gaan doen.

Arbeidscontract

Iedereen die in loondienst gaat krijgt met het contractenrecht te maken in de vorm van een arbeidscontract. Een arbeidscontract gaat in op de dag waarop u met het werken voor een nieuwe baas begint. Hier staan de afspraken tussen de werkgever en werknemer in. Een arbeidscontract is pas geldig wanneer de werknemer loon ontvangt van de werkgever voor de gedane werkzaamheden.

Algemene voorwaarden

Op bijna elke website die je bezoek of in elk bedrijf dat je tegenkomt maken zij gebruik van het contractenrecht door algemene voorwaarden op te stellen. In de algemene voorwaarden staan de plichten en rechten van u en uw klanten beschreven. Door deze voorwaarden lopen beide partijen minder kans op risico. Als een bedrijf eenmaal algemene voorwaarden heeft gemaakt, dan kan deze in navolgende overeenkomsten met andere klanten ook gebruikt worden.

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is nodig wanneer je een overeenkomst wilt ontbinden of een schadevergoeding wil wegens wanprestatie. De schuldenaar moet hiervoor echter wel in verzuim zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

De afspraken tussen twee of meer partijen die een samenwerking aangaan staan beschreven in een samenwerkingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst wordt voor bijvoorbeeld een project of investering gemaakt. Er zijn meerdere vormen van een samenwerkingsovereenkomst, namelijk een opdracht- en raamovereenkomst.

Overeenkomst van opdracht

In een overeenkomst van opdracht staat de opdracht en de afspraken tussen twee partijen. Hierin staat omschreven wat de opdrachtnemer voor de opdrachtgever gaat uitvoeren.

Conclusie

Zoals u kunt zien is het contractenrecht zeer breed. Het kan ingewikkeld in elkaar zitten en soms verwarrend zijn. Wanneer je niet zeker bent van uw rechten en plichten, is het het beste om een jurist in te schakelen om conflicten te voorkomen.

 

ROXY Advocatuur helpt u graag.